Tổng hợp tháng: May 2016

Hướng dẫn sử dụng SMTP trong Sendy

sendy

Phần mềm Email Marketing Sendy cho phép sử dụng 2 phương thức để gửi email: Amazon SESSMTP. Amazon SES là 1 dịch vụ Email Marketing rất tốt nhưng khá phức tạp nên mình đã có 1 bài viết hướng dẫn đăng ký Amazon SES tại đây, còn SMTP là 1 phương thức gửi email rất cơ bản, gần như nhà cung cấp dịch vụ email nào cũng có sẵn như Gmail, Yahoo, Hotmail… SMTP là gì thì các bạn Google nhé, bài viết này mình chỉ hướng dẫn các bạn sử dụng SMTP của Gmail trong Sendy để gửi Email Marketing.