[Test-4] Sử dụng addmefast.com để tăng like cho Facebook

Nội dung bài viết này phục vụ cho bài viết Nếu Facebook không thích, thì bạn cũng không được quyền thích.

Do ở lần thí nghiệm thứ 3, chúng ta đã biết Facebook không kiểm tra nội dung của bài viết nên tôi không copy lại nội dung nữa. Chúng ta chỉ tập trung vào Tiêu đề về Permanlink. Dựa vào 3 thí nghiệm trước, chúng ta đã xác định được Tiêu đề hoặc Permalink (hoặc phải cả 2) gây ảnh hưởng đến việc đánh giá của Facebook. Trong lần thí nghiệm thứ 4 này, tôi đặt chữ Addmefast trong tiêu đề nhưng không bỏ vào permalink.

Bạn hãy nhấn các nút Google+1, Like (Tweet càng tốt) để đảm bảo plugin hoạt động bình thường và kiểm chứng thí nghiệm.

Kết quả: Không like được

Kết luận: Facebook có dựa vào Tiêu đề để xác định bài viết xấu.

Chuyển đến Thí nghiệm thứ 5.