Author Nguyên Nguyễn

Đam mê và làm việc với vai trò của một chuyên viên nghiên cứu thị trường và phân tích thị trường, nhu cầu khách hàng.