Cảm ơn!

lien he

Chúng tôi đã nhận được thông tin đăng ký mua ProContact Button. Tiếp theo, bạn hãy chuyển khoản theo thông tin bên dưới:

Sau khi điền đầy đủ thông tin, bạn vui lòng Chuyển khoản theo thông tin:

NH Á Châu (ACB)
TK: Võ Minh Huy
STK: 140161319
Chi nhánh TP.HCM

NH Vietcombank (VCB)
TK: Võ Minh Huy
STK: 0721000543356
Chi nhánh TP.HCM

NH Việt Nam Thịnh Vượng (VPBank)
TK: Võ Minh Huy
STK: 116374226
Chi nhánh TP.HCM

Nội dung Chuyển khoản: [email của bạn]mua ProContact
(ví dụ: abc@gmail.com mua ProContact)
với [email của bạn]là email bạn đăng ký bên trên.

Ngay sau khi nhận được Chuyển khoản, chúng tôi sẽ gửi plugin và hướng dẫn qua email.

Cảm ơn và chúc bạn thành công!