Những điểm tương đồng giữa Social Media và… Sex!

Social marketing & sex

Đúng như tiêu đề của bài viết, Social Media có nhiều điểm tương đồi với sex. Hubspot đã thống kê ra những điểm thật thú vị như:

  • Mỗi người trung bình bỏ ra 7.75 giờ/tháng cho Facebook.
  • Một người bình thường quan hệ trung bình 127 lần trong 1 năm.
  • 70% nam và 34% nữ nghĩ đến sex mỗi ngày.
  • Có 62% số người chia sẻ thông tin cá nhân của mình lên các mạng xã hội.

Hãy cùng Thủ thuật Marketing xem qua slide của Hubspot này nhé 🙂

[slideshare id=15095282&doc=socialmediaisalotlikesex-121029133330-phpapp01-121109010625-phpapp01]

Chúc vui!

Leave a Reply