Browsing: Digital Marketing

Digital Marketing là xu hướng tất yếu của Marketing hiện đại, với chi phí thấp nhưng đạt được hiệu quả cao nhờ các phương pháp tiếp cận khách hàng hợp lý.

Inbound Marketing là marketing dựa trên giá trị. Điều đó có nghĩa là bạn tìm kiếm khách hàng bằng cách thu hút và “nuôi dưỡng” khách hàng tiềm năng với những nội dung, dữ liệu và dịch vụ khách hàng chất lượng, chứ không phải làm phiền họ bằng những email/tin nhắn rác hoặc những quảng cáo phản cảm.