Facebook Pages for Business Best Practice Guide (FREE)

Tài liệu Facebook Pages for Business Best Practice Guilde sẽ hướng dẫn bạn tạo và phát triển một page Facebook với hiệu quả tối đa. Trong tài liệu có những chương quan trọng với một marketer cũng như nhiều case study thực tế. Chúng tôi cũng cung cấp cho bạn những tóm tắt, 50 điểm quan trọng mà bạn cần lưu ý khi hoạt động trên Facebook.

Nội dung chính

Sơ lược

– Tác giả: Matt Owen, David Waterhouse, Chris Lake

– Số trang: 112

– Nội dung: tập hợp những case study thực tế và nhiều lời khuyên liên quan đến việc lên kế hoạch, thiết kế và xây dựng một page Facebook cho các thương hiệu, tổ chức và sản phẩm.

Mục lục

 1. Introduction
  1. About this report
  2. About Econsultancy
 2. Facebook statistics
  1. Facebook usage
  2. Facebook pages
  3. Facebook in business
  4. Facebook demographics
 3. The business case for investing in your Facebook pages
 4. Getting started
  1. Setting your goals
  2. Basic apps you should add to your page
  3. How to make a Facebook page
  4. How to create a killer Facebook Timeline
  5. How to use the Admin Panel
  6. Personalised views for fans
  7. Displaying your content
  8. The Activity Log
  9. How to create a fantastic Facebook app
  10. How to create a wonderful user experience
  11. Make Facebook your social media hub
  12. How to create compelling content for your page
  13. Moderating the conversation
  14. Putting yourself on the map
  15. Don’t be afraid to experiment
   1. Tools to track your success
  16. Turn your Facebook page into an f-commerce site
 5. Measurement and ROI
 6. Case study: Macy’s
  1. The Timeline
  2. Functionality and design
  3. Visibility and SEO
  4. Content
  5. Customer service and page management
 7. Checklist
 8. Resources and further reading
  1. Econsultancy reports
  2. Econsultancy articles
  3. Econsultancy training
  4. External resources

 

About Author

Một blogger về online marketing, thích chia sẻ những gì mình biết, học và trải nghiệm. Giá trị của tôi là "có thể tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng tôi sẽ là đối tác chăm sóc bạn tốt nhất".

Leave A Reply