Nhận tài liệu “An introduction to Email Marketing” của Hubspot

Chào bạn,

Nếu bạn đã hoàn thành Bảng khảo sát Tình hình sử dụng Email Marketing từ Thủ thuật Marketing, một email chứa liên kết tải tài liệu sẽ được gửi đến bạn trong vòng 1 phút. Nếu quá 1 phút mà bạn vẫn không thấy email trong Inbox của mình, bạn kiểm tra trong mục Spam và chọn unspam nhé 🙂 Thủ thuật Marketing sẽ gửi cho bạn nhiều tài liệu hay sau này.