Những điểm tương đồng giữa Social Media và… Sex!

Đúng như tiêu đề của bài viết, Social Media có nhiều điểm tương đồi với sex. Hubspot đã thống kê ra những điểm thật thú vị như:

  • Mỗi người trung bình bỏ ra 7.75 giờ/tháng cho Facebook.
  • Một người bình thường quan hệ trung bình 127 lần trong 1 năm.
  • 70% nam và 34% nữ nghĩ đến sex mỗi ngày.
  • Có 62% số người chia sẻ thông tin cá nhân của mình lên các mạng xã hội.

Hãy cùng Thủ thuật Marketing xem qua slide của Hubspot này nhé 🙂

[slideshare id=15095282&doc=socialmediaisalotlikesex-121029133330-phpapp01-121109010625-phpapp01]

Chúc vui!

About Author

Một blogger về online marketing, thích chia sẻ những gì mình biết, học và trải nghiệm. Giá trị của tôi là "có thể tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng tôi sẽ là đối tác chăm sóc bạn tốt nhất".

Leave A Reply