Cấu hình permalink trong WordPress

Ở bài trước, chúng ta đã biết cách Xây dựng cấu trúc permalink thân thiện với SEO. Một cấu trúc permalink tốt sẽ giúp các bộ máy tìm kiếm cũng như người đọc dễ dàng tương tác trên website của bạn. Trong bài viết này, Thủ thuật Marketing sẽ hướng dẫn bạn cấu hình permalink trong WordPress. Cũng như những CMS khác, WordPress hỗ trợ rất tốt về SEO.

Bắt đầu nào!

Cấu hình permalink trong WordPress

Tại trang Admin của WordPress, bạn vào Settings –> Permalinks, chọn Custom Structure và thêm vào nội dung sau:

/%category%/%postname%/

Cấu hình permalink trên WordPress

Trong đó, tag %category% sẽ chèn nội dung chuyên mục theo cấp bậc, và cuối cùng là %postname% – tên của bài viết.

Ngoài ra, chúng ta còn có những tag khác. Bạn có thể tham khảo và chèn vào theo ý của mình như bên dưới:

%year%
Năm của bài viết, có 4 kí tự, ví dụ như 2004

%monthnum%
Tháng trong năm, ví dụ như 05

%day%
Này trong tháng, ví dụ như 28

%hour%
Giờ trong ngày, ví dụ như 15

%minute%
Phút trong giờ, ví dụ như 43

%second%
Giây trong phút, ví dụ như 33

%post_id%
ID riêng của bài viết, ví dụ như 423

%postname%
Tiêu đề bài viết được lược bớt để hợp lệ với trình duyệt, ví dụ như “Cấu hình permalink trên WordPress” thành”cau-hinh-permalink-tren-wordpress”.

%category%
Tên chuyên mục được lược bớt tương tự như %postname%.

%author%
Tên tác giả được lược bớt tương tự như %postname%

Chúc vui!

About Author

Một blogger về online marketing, thích chia sẻ những gì mình biết, học và trải nghiệm. Giá trị của tôi là "có thể tôi không phải là người giỏi nhất, nhưng tôi sẽ là đối tác chăm sóc bạn tốt nhất".

Leave A Reply