Thủ Thuật Marketing - Kiến thức Marketing - Tài liệu Marketing

Chia sẻ kiến thức, kinh nghiệm, tài liệu Digital Marketing miễn phí

ROAS (Return On Advertising Spend) là Doanh thu trên Chi phí quảng cáo, một chỉ số quan trọng và trả lời cho bạn được câu hỏi nền tảng: nếu tôi bỏ X đồng vào kênh marketing này, thì tôi sẽ lấy lại được bao nhiêu đồng.